LISTA REFERENCYJNA ZLECENIODAWCÓW WRAZ Z ZAKRESEM PRODUKCJI I USŁUG:    

 1. Elektrociepłownie Warszawskie

 2. Elektrociepłownia Siekierki ul. Augustowska 1

 3. Elektrociepłownia Kawęczyn ul. Chełmżyńska

   • Kosze grzewcze, uszczelnienia, części obudowy obrotowych podgrzewaczy powietrza B 19/1000 i BD 23/1400,

   • Palniki oraz ich części do kotłów OP 230, OP 430,

   • Ślimakowe podajniki węgla kotłów OP 230,

   • Klapy odcinające i regulacyjne spalin oraz gorącego powietrza,

   • Kompensatory stalowe na kanały spalin

   • Zawirowywacze palników pyłowych kotła OP-430

   • Modernizacja podajnika ślimakowego węgla Q = 25t/h

 4. Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. Nowe Czarnowo

   • Ślimakowe podajniki węgla kotłów OP 650

 5. Elektrociepłownia Szczecin ul. Gdańska

   • Części młynów 6M75

   • Ślimakowe podajniki węgla, zasuwy prętowe,

   • Klapy regulacyjne na zimnym powietrzu,

 6. Elektrownia Pomorzany

   • Ślimakowy podajnik węgla zasilające młyn Benson ,

 7. Zakłady Chemiczne Police ul. Kuźnicka
  Zakład Energetyczny

   • Części młynów EM 70,

   • Ślimakowe podajniki węgla oraz części zamienne,

   • Ślimakowe odżużlacze kotłów OR 32,

   • Klapy regulacyjne i odcinające gorącego powietrza,

   • Części obrotowych podgrzewaczy powietrza,

   • Kompensatory wielokierunkowe.

   • Odżużlacze zgrzebłowe kotłów OP 230 – części zamienne:

 8. Zakłady Azotowe Puławy
  Zakład Energetyczny

   • Części młynów EM 70,

   • Modernizacja młynów EM 70 – pod kątem poprawy przemiałów

   • Ślimakowe podajniki węgla kotłów OP 230,

 9. Elektrociepłownia Wybrzeże
  Elektrociepłownia Gdańsk ul. Swojska

  Elektrociepłownia Gdynia

   • Ślimakowe podajniki węgla kotłów OP-230

   • Klapy odcinające spaliny dla kotła OP-230,

   • Palniki pyłowe kotłów OP 120, OP 230,

   • Części młynów kulowych EM 70, 6M75

   • Części obrotowych podgrzewaczy powietrza jak uszczelnienia, kosze grzewcze,

   • Kompensatory przewodów spalin,

   • Elementy wentylatorów spalin,

   • Zespoły mielące młynów EM 70

 10. Elektrociepłownia Wrotków Lublin

   • Ślimakowe podajniki węgla,

   • Ślimakowy podajnik wapna,

   • Klapy odcinające spalin,

 11. Elektrociepłownia Karolin II Poznań

   • Ślimakowe podajniki węgla kotłów OP 140 i OP 230,

   • Modernizacja napędów podajników ślimakowych,

   • Modernizacja zasuwy prętowej wraz z zasilającym zespołem pompowy,

   • Koło bijakowe młyna MWK-16 i ich części

 12. Elektrociepłownia Białystok ul. Szosa Północno Obwodowa

   • Ślimakowe podajniki węgla i części zamienne,

   • Klapa szybrowa nad wentylatorami młynowymi,

 13. Elektrociepłownia Toruń S.A.

   • Ślimakowe podajniki węgla kotła WP 120,

   • Części zamienne do podajników ślimakowych węgla (ślimaki)

 14. Elektrociepłownia Bydgoszcz S.A.

   • Klapy szybrowe z napędem NORD nad wentylatorami młynowymi,,

   • Ślimakowe podajniki węgla kotłów OP 230

 15. Elektrociepłownia Kraków S.A.

   • Ślimak podajnika węgla

 16. International Paper Kwidzyń ul. Lotnicza 1
  Ślimakowe podajniki węgla oraz części zamienne,
  Części przekładni młynów EM 70
  Wał uzębiony z=46, M=8
  Wał pośredni z kołami zębatymi z=32, z=168
  Wał wyjściowy z kołem zębatym z=133,
  Klapy odcinające spalin,
  Pierścienie zgarniające , pierścienie dyszowe.

 17. Elektrownia Łaziska S.A. ul. Wyzwolenia 30

   • Przekładnia BU 195

   • Korpus przekładni oraz części przekładni,

 18. ECOENERGIA Warszawa Sp. z o.o. ul. Lustrzana 32

   • Palniki niskoemisyjne kotłów OP 230, OP 130,

   • Części palników niskoemisyjnych:
    -rura nośna palnika
    -rura pyłowa z kołnierzem
    -końcówka rury pyłowej
    -dysza powietrza wtórnego palnika

   • Ślimakowe podajniki węgla dla Elektrociepłowni Elbląg,

   • Zasuwy prętowe sterowane hydraulicznie dla Elektrowni Pomorzany,

 19. Zespół Elektrociepłowni w Łodzi ul. J. Andrzejewskiego 5

   • Części młynów MKM 25 oraz 6M75,

   • Ślimak o zmiennym skoku podajnika ślimakowego węgla – modernizacja polegająca na wydłużeniu pracy wału ślimaka.

 20. Elektrociepłownia WSK Sp. z o.o. Rzeszów ul. Hetmańska 120

   • Ślimakowe podajniki węgla,

 21. Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów

  Przemysłowych „CHEMADEX” S.A. Warszawa ul. Koszykowa 6

   • Części i urządzenia dla przemysłu cukrowniczego,
    -sprzęgło łożyska pośredniego do DC-8, DC-10, DC-12
    -końcówka dolna wału ślimakowego do DC-6, DC-7, DC-8 i DC-10
    -końcówka górna wału ślimakowego do DC-7, DC-8 i DC-10
    -górna wstęga wałów ślimakowych DC-10
    -segmenty wałów ślimakowych DC-10, DC-12
    -wstęgi do segmentów wałów ślimakowych DC-8, DC-10, DC-12
    -wał koła czerpakowego DC-12

   • przenośniki ślimakowe cukru

   • podajniki ślimakowe wysłodków buraczanych Cukrownia Kluczewo

 22. Zakłady Chemiczne Oświęcim - Zakład Energetyczny

   • Ślimakowe podajniki kotła OP 140,

 23. Elektrociepłownia Będzin S.A. ul. Małobądzka 141

   • Kosze grzewcze do obrotowych podgrzewaczy powietrza BD 18a/1300 i BD 19/1000 oraz uszczelnienia,

   • Wał podajnika ślimakowego

 24. Elektrociepłownia Będzin S.A. ul. Małobądzka 141

   • Kosze grzewcze do obrotowych podgrzewaczy powietrza BD 18a/1300 i BD 19/1000 oraz uszczelnienia,

   • Wał podajnika ślimakowego

 25. Przedsiębiorstwo Modernizacji Obiektów Przemysłowych „Cema”
  Opole S.A. ul. Budowlanych 5

  • Części młynów EM 70, MKM 25, 6M75,
   -pierścień miażdżący młyna EM 70
   -śruba regulacyjna do młyna 6M75
   -pierścień dociskowy młyna EM 70
   -pierścień zgarniający młyna EM-70
   -zespół sprężyn dociskowych młyna EM-70
   -przysłona młyna MKM-25

   • Części do przekładni młynowych BU 195,
    -wał główny z =133
    -wał stopnia pośredniego z zamontowanymi kołami zębatymi z = 168, z = 32

 26. AB Techno ENGINEERING Warszawa ul. Plac Dąbrowskiego 3

   • Części i urządzenia do przemysłu cukrowniczego.
    -części do przenośnika kubełkowego
    -wykonanie i montaż mieszadeł w warnikach w cukrowni Mała Wieś
    -wykonanie mieszadeł cyrkulacyjnych dla cukrowni Werbkowice, Krasnystaw, Dobrzelin i Brześć Kujawski
    -podesty obsługowe do mieszadeł cyrkulacyjnych w cukrowni Werbkowice
    -wykonanie i montaż komór w warnikach cukrzycy C w cukrowni Krasnystaw
    -wykonanie i montaż komór grzejnych cukrzycy w cukrowni Dobrzelin i Brześć Kujawski
    -wykonanie, dostawa i montaż komory oparowej dla warnika cukrzycy w cukrowni Werbkowice
    -wykonanie , dostawa i montaż komór grzejnych w istniejącym warniku w cukrowni Łapy
    -Wykonanie, dostawa i montaż mieszadła wspomagającego cyrkulację cukrzycy dla warnika B1 oraz komory grzejnej w warniku cukrzycy B1 w cukrowni Malbork
    -Wykonanie dostawa i montaż podestów i drabin wejściowych w cukrowni Malbork
    -Wykonanie homogenizatora
    -Wykonanie i dostawa mieszadeł do cukrzycy zarodowej o pojemności 20 i 50 ton dla cukrowni Dobrzelin

 27. Cukrownia w Łapach.

   • Ślimakowy podajnik cukru

 28. Elektrociepłownia Kielce.

   • Ślimakowe podajniki węgla kotła OP 140

   • Uszczelnienia obrotowego podgrzewacza powietrza BD 20,5/1400

   • Zespoły sprężynowe młyna 6-M75

 29. Spółka Energetyczna „Jastrzębie”
  ·Wał podajnika ślimakowego
  ·Uszczelnienia obrotowego podgrzewacza powietrza
  ·Podajniki ślimakowe węgla z napędem NORD i falownikiem
  ·Zwężka i korpus aparatu wydmuchowego
  ·Remont skrzyni łożyskowej młyna MWK 16
  ·Dysze pyłowe

 30. EURO TECH Katowice

   • Obudowa chłodnicy topnika

   • Chłodnica topnika

   • Zespół wibratora chłodnicy

 31. EC Nowa Dąbrowa Górnicza

   • Części do napędów młyna MWK 16

   • Kompensator soczewkowy

   • Sprzęgła śrutowe typ S-45, S-55

   • Elementy obrotowego podgrzewacza powietrza – skrzydło górne i dolne, uszczelnienia promieniowe i obwodowe

   • Wał podajnika ślimakowego

   • Klapa fi 700 i 2400x1500.

 32. MARPO Zakład Mechaniczny w Szczecinie

   • Instalacja recyklingu betonu

   • Urządzenie instalacji rekultywacji odpadów chemicznych

 33. ZEC Hurt Sp. z o.o. Wrocław

   • Kompensator soczewkowy

   • Zasuwa komory pirytowej młyna EM 70

 34. P.T-U.E. ZUTEN Wrocław ul. Nyska 48
  ·Części do przekładni młyna EM-70

 35. ZOMET Będzin

   • Wał ślimakowy podajnika węgla

   • Części młyna EM 70
    -pierścień uszczelniający
    -pierścień dociskający

 36. ERMAL Lublin S.A.

   • Części zamienne młyna MWK 12

   • Łańcuch rolkowy do podajnika zgrzebłowego węgla kamiennego

 37. REM-WAR Stalowa Wola

   • Dostawa zespołu kół zębatych do przekładni BU 195 młyna EM 70
    -koło zębate z= 32, m=12
    -koło zębate z= 168, m=8
    -koło zębate z= 133, m=12
    -nasada stożka

   • Dostawa zespołu mielącego młyna EM 70
    -pierścień dociskowy
    -pierścień miażdżący

 38. Elektrownia Halęba

   • Dostawa kul do młyna EM70

 39. METAL Odlew Kraków

   • Dostawa wirujących pierścień dyszowych konstrukcji ZUTE Stężyca – Marek Wesołowski dla młyna MKM25

 40. Enrem Połaniec

   • Dostawa soczewek kompensatora

   • Dostawa kompensatorów prostokątnych jedno i dwu falowych

 41. Inwestycja S.A. Chełm Lubelski

   

  ·Dostawa pierścieni wirujących młyna 6M75 dla Elektrowni Dobrotwór Ukraina

 42. Elektrociepłownia Tychy
  ·Ślimak popiołów dennych kotła fluidalnego
  ·Klapy rurosuszarki kotła WP120
  ·Kosze grzewcze obrotowego podgrzewacza powietrza typ B 19/1000
  ·Części zamienne do młyna MWK 16
  ·Części zamienne do przenośników zgrzebłowych węgla i popiołu (łańcuchy z zgrzebłami)

 43. Rollmex Gdynia ul. Hutnicza 20B
  ·Przenośnik ślimakowy od odżużlaczy kotłów K7,9,10 – OP 230

 44. Saturn Management-Świecie, ul. Bydgoska 1
  ·Wykonanie, dostawa i montaż zbiornika popiołów dennych o pojemności 80 m3
  ·Wykonanie, dostawa i montaż podajników ślimakowych z napędem NORD o wyd. Qmax=8 t/h i Qmin= 4 t/h.

 45. Energomontaż Południe

   • Zasuwa płytowa z napędem ręcznym.

   • Kompensatory stalowe i tkaninowe

   • Klapy regulacyjne i odcinające

   • Podajnik ślimakowy popiołu z napędem Nord – 1 szt.

   • Podajnik zgrzebłowy węgla z napędem NORD  – 3szt.

   • Podajnik ślimakowy węgla z na[pędem NORD – 3 szt.

 46. Remech Police, ul. Kuźnicka 1

   • Dno stożkowe Æ 1500x90x4 h=700

 47. Elektrownia Skawina, ul Piłsudskiego 10

   • Dostawa i montaż urządzeń do transportu węgla z bunkrów do młynów kulowych kotła K-6, K-3 i K-8

   • Modernizacja ślimaków podajników ślimakowych kotła K-5, i K-9

   • Modernizacja podajników ślimakowych PS-60 i PS-80 stacji mieszania węgla

 48. Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu

   • Ślimakowy odżużlacz z napędem i falownikiem Firmy NORD kotła WR 25

 49. Energoremont Krasnystaw, ul Graniczna 7

   • Kompensatory soczewkowe

 50. ŁZG Łęczyca ul. Kopalniana 9

   • Zespół wału śrubowego – wał podajnika ślimakowego wysłodków

 51. Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach

   • Kompensator jedno falowy prostokątny

   • Kosze grzewcze obrotowego podgrzewacza powietrza B 19/1000

   • Części zamienne do młyna MKM-33

 52. Lindacorp Engineering Warszawa

   • Wodniarka ośmio sekcyjna

 53. Maguin Chełmża

   • Transport cukru podajnikami ślimakowymi z napędem NORD z pod wirówek do podajnika kubełkowego. – Cukrownia Chełmża

   • Podajnik ślimakowy do wysłodków z napędem NORD – Cukrownia Mała Wieś

 54. Elektrownia Połaniec

   • Podajnik ślimakowy węgla Q= 50 t/h kotła OP 650 przystosowany do transportu biomasy – 43 z napędem Nord.

   • Modernizacja odżużlacza ślimakowego 

 55. Elektrociepłownia Słupsk

   • Odżużlacz ślimakowy Q= 1 t/h kotła WR 25

   • Podajnik ślimakowy popiołu Q= 1 t/h kotła WR 25

   • Ślimakowe podajniki do transportu koksiku.

 56. Cukrownia Krasnystaw

   • Rozdzielacz cukrzycy A L = 10,3 m

   • Rozdzielacz cukrzycy R L = 4,4 m

 57. "Diagnec" Białystok

   • Modernizacja podajników ślimakowych węgla

 58. ZPU „Ferrox” Białystok

   • Wykonanie ślimaków – 2 szt.

 59. Elektrociepłownia Elbląg

   • Części zamienne do podajników ślimakowych węgla (ślimak i wykładzina)

 60. Alstom Power Sp z o.o.

   • Klapa odcinająca 3480x3480 z napędem AUMA kanału spalin dla Huty Zawiercie

   • Klapy odcinające z napędem dla EC Wrocław

 61. Elektrownia Dobrotfir na Ukrainie.

   • Dostawa podajników ślimakowych węgla zasilających młyny 6M75

 62. Elektrociepłownia Lublin

   • Uszczelnienia promieniowe i obwodowe do OPP

 63. C.M.C. Service Zawiercie

   • Klapa odcinająca z napędem AUMA dla Huty Zawiercie

 64. Mercier Polska Sp z o.o.

   • Przenośniki ślimakowe, ukośne wysłodków buraczanych Q = 220 t/h dla cukrowni Skidel na Białorusi

 65. Progress Technika o/Nysa
  ·Koło czerpakowe DC-8 – 1 szt.

 66. Rostov-na-Dony, Russia

   • Segment wału dyfuzora DC-12 – 10 szt.

 67. Elektrownia Siersza.

   • Wał ślimakowy do podajnika AJK-TKSF OF z 425 – 7 szt.

 68. Zakłady chemiczne Police.

   • Ślimaki fi 400 do odżużlacza OZS-3

 69. Polimex-Mostostal S.A Oddział Poznań.

   • Mieszalnik dwu wałowy z napędem Nord

   • Podajnik z napędem Nord.

 70. EC Janikowo.

   • Podajniki ślimakowe 3 szt. + zasuwy szybrowe.

 71. EC Chorzów Elcho

   • Zasuwy szybrowe + stanowiska hydrauliczne 4 szt.

   • Podajniki wybierające popiół z kolana kotła szt. 4szt.

 72. Dalkia Łódź

   • Ślimaki

 73. REMY Głogów

   • Zasuwy szybrowe z napędem AUMA.

 74. Energetyka Dwory Oświęcim.

   • Odżużlacz ślimakowy z napędem Nord – 1 szt.

 75. Transsystem Wola Dalsza Łańcut

   • Zsuwnia węgla fi 3000/4800/17000 – 2 szt.

   • Zsuwnia węgla fi 3000/4800/9500 – 1 szt. 


 

Copyright © Zakład Usług Technicznych Energetyki 2011
design: domena.pl